foto

Diensten

Diensten

  • Begeleiden van (des-)investeringen, fusies en overnames, start-up's
  • Reorganisaties en herstructureringen
  • Verzekeren van goede governance, incl. corporate housekeeping
  • Oplossen van specifieke juridische en fiscale problematieken
  • Compliance
  • Quick scan legal en tax, met aanbevelingen
  • Board room counseling
  • Vertegenwoordiging naar derden